Tổng hợp vé máy bay từ Hồ Chí Minh dịp Tết Mậu Tuất 2018

Tổng hợp vé máy bay từ Hồ Chí Minh dịp Tết Mậu Tuất 2018

Tổng hợp vé máy bay từ Hồ Chí Minh dịp Tết Mậu Tuất 2018

Tổng hợp vé máy bay xuất phát từ Hồ Chí Minh dịp Tết Mậu Tuất 2018

Tết là khoảng thời gian ai ai cũng muốn về sum họp với gia đình, vậy nên để giúp đỡ nhiều người đang còn khó khăn trong việc tìm kiếm giá vé bay từng chặng, Art Travel sau đây sẽ tổng hợp mọi vé bay trước và sau Tết của các chặng đường bay xuất phát từ Hồ Chí Minh năm Mậu Tuất 2018 đã bao gồm thuế và phí.
Không ai không biết rằng khoảng thời gian trước Tết mọi vé bay từ Nam ra Bắc đều rất hiếm và có giá vô cùng đắt, sau đó trong dịp Tết và sau kì nghỉ Tết, giá vé bay sẽ hạ nhiệt dần theo thời gian và có mức giá cụ thể dưới đây:
  • Hồ Chí Minh - Hà Nội: 917.900 đồng
  • Hồ Chí Minh - Đà Nẵng: 532.900 đồng
  • Hồ Chí Minh - Thanh Hóa: 798.000 đồng
  • Hồ Chí Minh - Vinh: 1.018.000 đồng
Giá vé từ Nam ra Bắc khi chưa gồm các thuế và phụ phí:
 

Hồ Chí Minh - Hà Nội - Tháng 2/2018

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
       

1 (16/12)

226.999 Đ

2 (17/12)

226.999 Đ

3 (18/12)

1.400.000 Đ

4 (19/12)

1.400.000 Đ

5 (20/12)

1.540.000 Đ

6 (21/12)

1.700.000 Đ

7 (22/12)

1.700.000 Đ

8 (23/12)

1.700.000 Đ

9 (24/12)

2.850.000 Đ

10 (25/12)

1.140.000 Đ

11 (26/12)

2.620.000 Đ

12 (27/12)

2.620.000 Đ

13 (28/12)

2.620.000 Đ

14 (29/12)

2.420.000 Đ

15 (30/12)

1.720.000 Đ

16 (1/1)

1.880.000 Đ

17 (2/1)

1.700.000 Đ

18 (3/1)

1.400.000 Đ

19 (4/1)

1.140.000 Đ

20 (5/1)

1.120.000 Đ 

21 (6/1)

790.000 Đ

22 (7/1)

399.000 Đ

23 (8/1)

399.000 Đ

24 (9/1)

290.000 Đ

25 (10/1)

290.000 Đ

26 (11/1)

290.000 Đ

27 (12/1)

290.000 Đ

28 (13/1)

290.000 Đ

     

 

Hồ Chí Minh - Đà Nẵng - Tháng 2/2018

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
       

1 (16/12)

226.999 Đ

2 (17/12)

226.999 Đ

3 (18/12)

900.000 Đ

4 (19/12)

1.020.000 Đ

5 (20/12)

380.999 Đ

6 (21/12)

380.999 Đ

7 (22/12)

380.999 Đ

8 (23/12)

380.999 Đ

9 (24/12)

380.999 Đ

10 (25/12)

99.000 Đ

11 (26/12)

1.870.000 Đ

12 (27/12)

1.870.000 Đ

13 (28/12)

480.000 Đ

14 (29/12)

1.615.000 Đ

15 (30/12)

1.190.000 Đ

16 (1/1)

930.000 Đ

17 (2/1)

1.490.000 Đ

18 (3/1)

930.000 Đ

19 (4/1)

840.000 Đ

20 (5/1)

750.000 Đ

21 (6/1)

480.000 Đ

22 (7/1)

480.000 Đ

23 (8/1)

199.000 Đ

24 (9/1)

280.000 Đ

25 (10/1)

99.000 Đ

26 (11/1)

290.000 Đ

27 (12/1)

90.000 Đ

28 (13/1)

90.000 Đ

     

 

>>Xem thêm:

Hồ Chí Minh - Thanh Hóa - Tháng 2/2018

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
       

1 (16/12)

211.999 Đ

2 (17/12)

211.999 Đ

3 (18/12)

1.240.000 Đ

4 (19/12)

1.400.000 Đ

5 (20/12)

1.700.000 Đ

6 (21/12)

1.880.000 Đ

7 (22/12)

2.420.000 Đ

8 (23/12)

2.870.000 Đ

9 (24/12)

226.999 Đ

10 (25/12)

380.999 Đ

11 (26/12)

226.999 Đ

12 (27/12)

380.999 Đ

13 (28/12)

226.999 Đ

14 (29/12)

211.699 Đ

15 (30/12)

2.870.000 Đ

16 (1/1)

2.435.000 Đ

17 (2/1)

2.435.000 Đ

18 (3/1)

1.720.000 Đ

26 (11/1)

1.560.000 Đ

20 (5/1)

900.000 Đ

21 (6/1)

699.000 Đ

22 (7/1)

499.000 Đ

23 (8/1)

499.000 Đ

24 (9/1)

499.000 Đ

25 (10/1)

499.000 Đ

26 (11/1)

500.000 Đ

27 (12/1)

499.000 Đ

28 (13/1)

390.000 Đ

     

 

Hồ Chí Minh - Vinh - Tháng 2/2018

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
       

1 (16/12)

226.999 Đ

2 (17/12)

1.390.000 Đ

3 (18/12)

1.410.000 Đ

4 (19/12)

1.390.000 Đ

5 (20/12)

1.390.000 Đ

6 (21/12)

1.540.000 Đ

7 (22/12)

1.840.000 Đ

8 (23/12)

2.650.000 Đ

9 (24/12)

226.999 Đ

10 (25/12)

3.000.000 Đ

11 (26/12)

226.999 Đ

12 (27/12)

226.999 Đ

13 (28/12)

1.020.000 Đ

14 (29/12)

1.0200.000 Đ

15 (30/12)

2.650.000 Đ

16 (1/1)

2.200.000 Đ

17 (2/1)

1.880.000 Đ

18 (3/1)

1.540.000 Đ

26 (11/1)

1.020.000 Đ

20 (5/1)

1.020.000 Đ

21 (6/1)

599.000 Đ

22 (7/1)

399.000 Đ

23 (8/1)

590.000 Đ

24 (9/1)

399.000 Đ

25 (10/1)

190.000 Đ

26 (11/1)

399.000 Đ

27 (12/1)

590.000 Đ

28 (13/1)

399.000 Đ

     
 
 
Hãy nhanh tay đến với Art Travel đặt vé nếu không muốn bị lỡ chuyến bay nhé!
BTV: Trương Mẫn Vy
 
Chia sẻ: