Ảnh khách đoàn tour Đà Nẵng 27-29/6/2017

Ảnh khách đoàn tour Đà Nẵng 27-29/6/2017

Ảnh khách đoàn tour Đà Nẵng 27-29/6/2017

Tour Đà Nẵng 27-29/6 - Mùa hè 2017 rực rỡ

Tour Guide: Huỳnh Thuận

Thời gian: 27-29/6/2017

Hành trình: Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Cù Lao Chàm

Số lượng: 10 khách gia đình

 

Chia sẻ: