Gala Dinner tại Đà Nẵng - công ty đường Sắt Việt Nam

Gala Dinner tại Đà Nẵng - công ty đường Sắt Việt Nam

Gala Dinner tại Đà Nẵng - công ty đường Sắt Việt Nam

Gala Dinner tại Đà Nẵng - công ty đường Sắt Việt Nam

Thời gian: 1.7.2017

MC: Tú Nguyễn

 

Ngọc Linh Art-er

Chia sẻ: